Centre de réussite universitaire (CRU)Despre noi

Centrul de Reușită Universitară de la Suceava - 23 martie 2016

Miercuri, 23 martie 2016, ora 11, s-a inaugurat la Suceava, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, Centrul de Reușită Universitară (CRU), sub coordonarea Agenției Universitare a Francofoniei-Biroul pentru Europa centrală și orientală de la București (BECO-AUF).
Proiectul s-a născut ca urmare a vizitei pe care directorului BECO al AUF, domnul Fabien FLORI, a efectuat-o la Suceava, la invitația prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, și grație eforturilor și implicării directe a domnului Rector al Universității sucevene, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, fiind o recunoaștere a activităților de formare de specialiști și de cercetare științifică universitară la Suceava.
În Europa centrală și orientală funcționează 43 de Centre de Reușită Universitară reunite într-o platformă care stabilește legatura dintre aceste structuri instituționale ce vizează organizarea, desfășurarea și promovarea într-o manieră coerentă a activităților de înalt nivel academic. Implementarea CRU la Suceava simbolizează, în primul rând, recunoașterea calității pregătirii specialiștilor (nivel licență, masterat, doctorat), dar și potențialul de dezvoltare al instituției universitare sucevene.
Totodată, CRU va juca un rol important în promovarea la nivel internațional a imaginii universității sucevene, în contextul larg al afirmării universităților românești, al creșterii calității pregătirii studenților noștri, dar și al competiției interuniversitare.
În calendarul de activități pentru anul 2016 al CRU, coordonat de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu și lector dr. Mariana Șovea, regăsim: conferințe susținute de invitați din mediul academic internațional (Henri BOYER - Université de Montpellier III, Adel FARTAKH - Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca, Johannes KABATEK - Université de Zurich, Suisse), mese rotunde, concursuri, zile de studiu, ateliere de lucru, proiectii de film, lansări de carte.
Evenimentul de lansare al CRU va avea loc în prezența reprezentanților AUF, ai conducerii USV, a cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar, precum și a studenților suceveni. Centrul de Reușită Universitară va funcționa în sala 302 din corpul A al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, pusă la dispoziție de către Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Dotarea cu aparatură performantă (calculatoare, sistem de videoconferință, tablă interactivă etc) și materiale de studiu de cea mai bună calitate, s-a realizat de către AUF, investiția ridicându-se, pentru început, la suma de 7500 euro, în timp ce amenajarea și dotarea cu mobilier a fost realizată de Rectoratul USV. Începând din această săptămână poate fi accesat site-ul CRU la adresa cru.usv.ro iar pentru informații suplimentare este pusă la dispoziție și o adresă de e-mail: cru@usv.ro.